Fundacja Cardiovascular Center Foundation

Misją Fundacji Cardiovascular Center Foundation jest zagwarantowanie stałej i kompleksowej opieki nad Pacjentami dotkniętymi chorobami układu krążenia, a także przekazywanie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy na temat czynników sprzyjających występowaniu chorób układu sercowo-naczyniowego oraz promowanie zachowań prozdrowotnych przeciwdziałających powstawaniu incydentów kardiologicznych.

Nadrzędnym celem funkcjonowania fundacji jest działalność edukacyjna poprzez tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla Pacjentów (ich rodzin i opiekunów), inicjowanie bezpośrednich spotkań tematycznych, prowadzenie szkoleń, eventów plenerowych, akcji profilaktycznych, kampanii informacyjnych oraz rozpowszechniania wydawnictw (podręczniki, plakaty, ulotki), podczas których otwarcie mówimy o profilaktyce, modyfikacji stylu życia, postępowaniu po zawale serca i zabiegach interwencyjnych.

Inicjatywy realizowane przez Cardiovascular Center Foundation:

• Kluby pacjenta

• Szkoły serca

• Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Pacjentów “Przegoń Zawał”

• Festiwal Biegowy w Krynicy

• Współorganizacja Światowego Dnia Serca

Fundacja w kooperacji z Carint Holding zajmuje się promowaniem rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Współdziałanie ze wszystkimi Spółkami Holdingu, organami samorządowymi i innymi Partnerami Publicznymi, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi umożliwia Fundacji realizację założeń statutowych oraz wzmacnianie wizerunku Polski jako miejsca doskonale przygotowanego do podejmowania inicjatyw mających wpływ na kondycję całego społeczeństwa w zakresie kardiologii i kardiochirurgii.