Misja

 

Carint Holding poprzez grupę spółek realizuje świadczenia medyczne i wspiera projekty w zakresie kardiologii zabiegowej, elektrokardiologii, kardiochirurgii i interwencji enodwaskularnych.

Carint Holding aktywnie wspiera rozwój polskiej kardiologii poprzez inicjowanie, organizowanie i współfinansowanie badań naukowych, rozwój innowacyjnych produktów i usług, edukacyjnych programów prozdrowotnych, wspieranie, a także promowanie młodych talentów związanych z medycyną – zwłaszcza wynalazców i lekarzy.

Carint Holding jest również miejscem wymiany myśli i doświadczeń środowiska lekarskiego, dialogu społecznego oraz promocji w świecie polskiej kardiologii i kardiochirurgii. Stała współpraca z międzynarodowym środowiskiem lekarskim, konsultacje z partnerami społecznymi, krajowymi władzami centralnymi i samorządowymi oraz spotkania z mediami sprawiają, że Carint Holding jest branżowym think-tankiem.