Misja

Misją Carint Holding jest innowacyjny i zrównoważony rozwój w obszarze doskonalenia jakości produktów i usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego, gwarantujący trwały wzrost wartości Spółek i osiąganie pełnej satysfakcji Klienta i Pacjenta oraz umożliwiający stałe doskonalenie i korzystanie z potencjału kadrowego, realizowany w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa, zgodny z prawem i zasadami etyki lekarskiej i biznesowej.