Statystyki

10 100

zabiegów koronarografii

6 450

przeprowadzonych zabiegów PCI

1 470

zabiegów elektrofizjologii

280

zabiegów ablacji

14

placówek

400

zatrudnionych osób

164

lekarzy

73

pielęgniarek

50

techników

10 459

hospitalizowanych pacjentów

150

spotkań Klubów Pacjenta

10 000

uczestników Klubów Pacjenta

4

Szkoły Serca

16

Kongresów NFIC