Wizja

WIZJA

Carint Holding jest zintegrowanym, silnym i nowoczesnym środowiskiem podmiotów działających i współpracujących w branży medycznej wpisującym się w koncepcję rozwoju opartego na wiedzy. Carint Holding buduje przewagę konkurencyjną dzięki:

• jakości oferowanych produktów i usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego,

• outsourcingu oraz szkoleń kadr medycznych specjalizujących się w kardiologii interwencyjnej oraz elektrokardiologii,

• klasy oferowanego sprzętu medycznego,

• poziomu obsługi Klienta biznesowego i indywidualnego,

• profesjonalnego zarządzania organizacją i finansami,

• wdrażaniu innowacyjnych metod walki z chorobami układu sercowo-naczyniowego,

• jakości obsługi Pacjenta, który definiowany jest jako partner a nie petent.