Wspierane projekty

KLUBY PACJENTA

Klub Pacjenta to cykl bezpłatnych spotkań i szkoleń, w ramach których Fundacja Cardiovascular Center Foundation prowadzi w południowej i południowo-wschodniej Polsce edukację prozdrowotną na temat chorób serca, m.in. ich profilaktyki i modyfikacji stylu życia. Każdego roku w Krakowie organizowany jest również Centralny Klub Pacjenta, stanowiący podsumowanie rocznej działalności lokalnych Klubów.

SZKOŁY SERCA

Szkoły Serca to indywidualne i bezpłatne szkolenia w poradni, gdzie Pacjentowi po zabiegu kardiologicznym udzielane są informacje w zakresie kardiologii, diabetologii, żywienia, rehabilitacji i psychologii, a także profilaktyki oraz prewencji wtórnej. Spotkanie edukacyjne odbywa się w najdogodniejszym dla Pacjenta momencie, tzn. między trzecim a siódmym dniem po wypisie ze szpitala. Pacjent może uczestniczyć w szkoleniu razem ze swoimi bliskimi.

OGÓLNOPOLSKI MARSZ NORDIC WALKING „PRZEGOŃ ZAWAŁ”

Przegoń zawał to cykliczna impreza plenerowa, podczas której Pacjenci z Małopolski spotykają się, by wspólnie z kardiologami promować zdrowy styl życia. Pierwszy Marsz Nordic Walking „Przegoń zawał” odbył się w 2013 roku i z roku na rok przyciąga coraz większą ilość uczestników.

FESTIWAL BIEGOWY W KRYNICY

Festiwal Biegowy w Krynicy to największe wydarzenie biegowe w Polsce i obejmuje ponad 30 biegów na dystansach od 300 metrów do 100 km, a łączna długość tras przekracza 300 km. Cechą charakterystyczną Festiwalu jest duża ilość atrakcji okołobiegowych, które towarzyszą imprezie, m.in. koncerty, targi EXPO, spotkania z mistrzami sportu, wykłady eksperckie.

ŚWIATOWY DZIEŃ SERCA

Światowy Dzień Serca to cykliczna akcja organizowana od 2002 roku, której celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej chorób serca. Program wydarzenia obejmuje przede wszystkim promocję aktywnej profilaktyki fizycznej oraz wskazuje na najważniejsze zagrożenia zdrowia XXI wieku: miażdżycę, nadciśnienie tętnicze, otyłość, stres i depresję. W Obchodach Światowego Dnia Serca corocznie bierze udział blisko 300 kardiologów, kardiochirurgów, pielęgniarek i techników, zaś swoimi występami uświetniają event znakomici ludzie kultury i sztuki.