Dariusz Dudek

Dariusz Dudek

Dariusz Dudek

Prezes zarządu

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek – twórca Carint Holding jednej z największych sieci placówek kardiologii interwencyjnej w Polsce, która przyczynia się do wzrostu powszechnej dostępności zaawansowanych usług o profilu kardiologiczno-naczyniowym.

Wybitny kardiolog, promotor zdrowego trybu życia i edukacji społeczeństwa w zakresie chorób układu krążenia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami i procesami sprzedaży. W Carint Holding odpowiada za wspieranie rozwoju nowych inicjatyw, budowę marki, promocję branży medycznej i prozdrowotnej. Jako wybitny specjalista łączący teorie z praktyką, rozwija działalność obszarów B+R+I, uwzględniając najnowsze technologie oraz krajowe i międzynarodowe wyniki badań. Propagator innowacyjnych usług medycznych uwzględniających trendy demograficzne, oczekiwania społeczne i (trudną) systemową sytuację polskiej służby zdrowia.

Laureat licznych nagród m.in.: Polskiej Akademii Nauk, Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. za wybitne krajowe osiągnięcia naukowo – techniczne, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dwukrotnie nagrodzony tytułem Człowieka Roku w prestiżowym plebiscycie Gazety Krakowskiej. W roku 2014 otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Jego drugą pasją, oprócz kardiologii, są ekstremalne rajdy samochodowe, w których bierze aktywny udział.